Informare legală

Întregul conținut al acestui Site este deținut sau controlat de JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. şi este protejat prin drepturi de proprietate intelectuală pe plan internațional. Puteți descărca conținutul numai pentru utilizarea personală în scopuri necomerciale, cu condiţia să nu modificaţi sau să ştergeţi niciun semn care denotă deținerea vreunui drept de autor, sau unei mărci înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală. Nu este permisă nicio modificare sau altă reproducere a acestui conținut. Altfel, conținutul nu se poate copia sau utiliza în niciun alt mod fără acordul expres al JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L..

Deținătorii acestui Site vor folosi toate diligențele pentru a include informații actualizate și exacte pe acest Site. Acest site este destinat pentru personalul medical din Romania.

Scopul acestui site este de a oferi informații generale cu privire utilizarea produselor Kenvue. Cu toate acestea, informațiile de pe acest site nu trebuie să fie înlocuite de sfatul avizat al profesionistilor din domeniul medical. Contactați întotdeauna medicul dumneavoastră pentru a obține informații medicale adecvate.

Audiență pe internet: Site-ul este dedicat vizitatorilor din Romania având vârsta de peste 18 ani. Navigarea pe acest Site de către persoane care nu au împlinit această vârstă este interzisă.

Acest Site poate furniza link-uri sau referiri la alte site-uri, dar deținătorii acestui Site nu au nicio responsabilitate pentru conținutul terțelor site-uri și nu vor răspunde de nicio pagubă sau vătămare care rezultă din conținutul acestuia. Orice link-uri către alte site-uri se furnizează numai pentru conveniența utilizatorilor acestui Site. De aceea, utilizatorii sunt încurajați să citească cu atenție termenii și condițiile oricărui Site pe care navighează.

Mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, design-ul și produsele de pe acest Site sunt protejate pe plan în România si internațional. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv dar fără a se limita la drepturi de autor, nume de domenii, drepturi decurgând din mărci înregistrate, brevete, desene și modele industriale asupra Site-ului și a conținutului său (inclusiv dar nelimitându-se la text, imagini, grafică si software) sunt deținute sau licențiate în favoarea JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L.. Nicio utilizare a oricăruia dintre aceste drepturi nu se poate efectua fără autorizarea prealabilă în scris a deținătorilor acestui Site, decât pentru a identifica produsele sau serviciile JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. sau ale societăților afiliate ale acesteia.

Simpla accesare a acestui Site nu va conferi în favoarea utilizatorului niciun drept de proprietate intelectuală asupra Site-ului însăși sau a conținutului său. Prin simpla actualizare și postare de informații și materiale noi pe Site, JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. nu înțelege să renunțe la niciunul din Drepturile sale de Proprietate Intelectuală asupra acestora.

Prelucrarea datelor prin intermediul Site-ului se realizează în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Deținătorii acestui Site vor putea folosi informațiile furnizate de către utilizatori care nu sunt date cu cu caracter personal pentru a îmbunătăți dezvoltarea, fabricarea și/sau comercializarea produselor LISTERINE®.

Transmițătorul oricăror comunicări către acest Site sau către deținătorii acestuia va fi responsabil de conținutul și informațiile cuprinse în prezentul, inclusiv realitatea și exactitatea acestuia.

Această notă juridică, politica de confidențialitate precum si conținutul Site-ului sunt guvernate de legile din România şi interpretate în conformitate cu acestea. Orice litigiu cu privire la acești termeni și condiții va fi soluționat de către instanțele competente din România.

Dacă oricare din prevederile acestei note juridice se dovedeşte ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, acea prevedere va fi considerată ca fiind separată de această notă şi nu afectează validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi. Această notă juridică precum și politica de confidențialitate constituie întregul acord dintre JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. şi utilizatorii acestui Site. În cazul în care nu respectați prevederile acestor termeni și condiții, veți putea fi obligat să plătiți daune către JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. pentru prejudiciul cauzat.